Poufność i bezpieczeństwo transakcji

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom ochrony wdrożyliśmy szereg narzędzi mających służyć ochronie danych osobowych, w pełni zgodny z wysokimi wymaganiami stawianymi przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – czyli tzw. „RODO”. W ramach obowiązku informacyjnego:
 2. Wydawnictwo Aksjomat jako administrator i podmiot przetwarzający: Wydawnictwo Aksjomat jako usługodawca występuje zarówno w roli administratora danych osobowych, jak i podmiotu przetwarzającego. Jeżeli przekazujesz swoje własne dane osobowe na rzecz Wydawnictwa Aksjomat, to występujemy wobec Ciebie w roli administratora. Jeżeli zaś przekazujesz nam dane osobowe innych osób, to działamy w roli podmiotu przetwarzającego.
 3. Jakie dane osobowe przetwarzamy: naszą zasadą jest zbieranie danych osobowych  i następnie ich przetwarzanie tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane (w szczególności wywiązania się z umowy) oraz wynikających z przepisów prawa.
 4. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe: dane osobowe będą przez nas przetwarzane  przede wszystkim na cele: zawarcia i wykonania umowy, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz, statystyk, wsparcia obsługi. Jeżeli dane osobowe miałyby być przetwarzane w innych celach – będzie to ustalane w odpowiedni sposób w każdym takim przypadku.
 5.  Wszystkie pytania odnośnie kwestii ochrony Państwa danych osobowych prosimy kierować pod adres email wydawnictwo@aksjomat.torun.pl.

§ 2 Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych Użytkownika.

Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie następujących środków technicznych:
 1. Zastosowanie przez Administratora oprogramowania umożliwiającego kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym Administratora a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego Administratora.
 2. Obowiązek uwierzytelniania Użytkownika hasłem składającym się z co najmniej z 6 znaków.
 3. Zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia Użytkownika, które są przesyłane w sieci publicznej.

§ 3 Prawa Użytkownika Serwisu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.

 1. Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z tych Usług, które są świadczone nieodpłatnie w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu (loginu).
 2. W odniesieniu do Usług, które są świadczone odpłatnie wymagane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych obejmujących dane wskazane w formularzu zamówienia danej Usługi.
 3. Poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie i złożenie przez Użytkownika zamówienia na Usługę, Administrator uzyskuje prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) za pośrednictwem Serwisu, oraz - pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika - prawo do przetwarzania powyższych danych dla innych celów niż realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz innych danych przetwarzanych w zakresie i celu na które zgodę wyraził Użytkownik.
 4. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji konta w Serwisie oraz w trakcie procesu zamawiania Usługi, przetwarzane będą przez Usługodawcę w celu prawidłowej realizacji Usługi, rozliczania płatności, a także w celu archiwizacji, jak i w celach marketingowych związanych z promowaniem usług i towarów Usługodawcy.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich poprawiania (w tym: samodzielnego za pośrednictwem panelu administracyjnego dostępnego po zalogowaniu się do konta).
 7. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia wszystkich danych związanych ze swoim kontem z serwisu. Aby to zrobić należy wysłać wiadomość email z taką prośbą na adres serwis@kangurmatematyczny.org.

POLITYKA COOKIES

 1. Dla Państwa wygody niniejszy serwis (dalej "Serwis") używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta (dalej "Użytkownik"), do urządzenia końcowego Użytkownika tj. np. komputera prywatnego Użytkownika.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Serwis korzysta z informacji zawartych w plikach cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Wydawnictwo Aksjomat Piotr Nodzyński, ul. Wita Stwosza 1/7, 87-100 Toruń.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
  1. Internet Explorer
   1. W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia, następnie Opcje internetowe i Prywatność.
   2. W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies.
   3. Klikamy na przycisk OK.
  2. Google Chrome
   1. W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome.
   2. Wybieramy zakładkę Ustawienia, a następnie Pokaż ustawienia zaawansowane.
   3. W sekcji Prywatność klikamy na Ustawienia treści. W opcji Pliki cookie zaznaczamy pozycję Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm (jak na ilustracji poniżej). Na koniec wybieramy przycisk Gotowe.
  3. Mozilla Firefox
   1. W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia, następnie Opcje i Prywatność.
   2. Wybieramy opcję Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika, pozycja pierwsza Zawsze używaj trybu prywatnego oraz pozycja ostatnia Akceptuj ciasteczka muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik).
   3. Następnie klikamy na przycisk OK.
  4. Safari
   1. W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".
  5. Opera
   1. Z menu przeglądarki: Narzędzie Preferencje Zaawansowane.
   2. W zakładce Zaawansowane klikamy na Ciasteczka.
   3. Zaznaczamy opcję Nigdy nie akceptuj ciasteczek.
   4. Klikamy na OK.
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Wydawnictwo Aksjomat Piotr Nodzyński

Wita Stwosza 1, 87-100 Toruń
NIP 9561070008
Regon 870277038
e-mail: serwis@aksjomat.torun.pl
Santander 11 1090 1506 0000 0001 1451 9247