ZAŁĄCZNIK NR 2 - "Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną"

 1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
 2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem oraz usprawniające korzystanie z Serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 6. Osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. "płatności elektronicznych" powinny w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych, kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - "Zasady dokonywania płatności przez użytkowników za pośrednictwem systemu www.payu.pl"

 1. Płatności za usługi zamawiane w Serwisie można dokonać poprzez serwis płatniczy www.payu.pl, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, kod: 60-324, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 2. www.payu.pl udostępnia, między innymi następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą.
 3. Administrator nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje.
 4. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu www.payu.pl określa regulamin świadczenia usług przez www.payu.pl, dostępny na stronie www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje-dla-e-sklepow.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez serwis www.payu.pl.
 6. Płatności za pośrednictwem Systemu www.payu.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 7. Wykryte przez Administratora lub www.payu.pl przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 8. Administrator w swoim Serwisie udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu www.payu.pl za pośrednictwem Systemu www.payu.pl.
 9. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu www.payu.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu www.payu.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu www.payu.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu www.payu.pl.
 10. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu www.payu.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System www.payu.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
 11. Serwis www.payu.pl, przekazuje pocztą elektroniczną informację o dokonaniu płatności zarówno Użytkownikowi na jego adres poczty elektronicznej podany w Serwisie oraz Administratorowi.
 12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu www.payu.pl, złożone do Administratora będą przekazywane do rozpatrzenia przez www.payu.pl, na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie www.payu.pl. Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności - Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem www.payu.pl.

Wydawnictwo Aksjomat Piotr Nodzyński

Wita Stwosza 1, 87-100 Toruń
NIP 9561070008
Regon 870277038
e-mail: serwis@aksjomat.torun.pl
Santander 11 1090 1506 0000 0001 1451 9247